Betaling

Wij onderscheiden twee groepen patiënten:

1. Passanten
Dit zijn patiënten die door ons behandeld willen worden, maar die niet de intentie hebben om zich vast bij onze praktijk in te schrijven.

2. Nieuwe aanmeldingen
Dit zijn patiënten die nog geen tandarts hebben of een nieuwe tandarts zoeken en die zich willen inschrijven bij onze praktijk.

Passanten

Betaling:
Omdat u niet de intentie hebt om zich in te schrijven rekenen wij direct na de behandeling met u af. Bij voorkeur per pin. U ontvangt de behandelnota direct na afloop van de behandeling bij de betaling. Deze kunt u zelf indienen bij uw zorgverzekeraar.


Nieuwe aanmeldingen

Betaling:
Als u verzekerd bent voor tandheelkundige behandelingen dan hoeft u niet direct af te rekenen. De nota zal dan afhankelijk van ons contract met de verzekeraar direct naar uw verzekering worden toegezonden. Uitsluitend patiënten zonder tandartsverzekering of die hun vergoeding voor het jaar hebben verbruikt krijgen van ons direct na de behandeling een nota die ook direct moet worden voldaan, bij voorkeur per pin.

Factoring (en betalingsregelingen):
Wij geven alleen maar eigen nota’s af als er direct betaald wordt aan de balie. De overige nota’s worden altijd via een factoringmaatschappij geregeld. In ons geval door Famed.
De factoringmaatschappij is verantwoordelijk voor het innen van de rekening.
Voor het eventueel aangaan van een betalingsregeling kunt u dus niet bij de tandarts terecht maar bij Famed. Zie daarvoor de aanwijzingen op hun factuur.
Bent u het niet eens met de rekening dan kunt u dat ook aangeven via de factoringmaatschappij van wie u de rekening ontvangt.