Legitimatieplicht:
U moet altijd een geldig legitimatiebewijs bij u hebben. Een rijbewijs is geen geldig legitimatiebewijs.

Anamnese:
Omdat wij niet bekend zijn met uw gezondheid en medische geschiedenis vragen wij u om het anamneseformulier in te vullen en mee te nemen. Dit vindt u onder het tabblad formulieren bij anamnese. Wij hebben in de praktijk ook exemplaren voor u ter beschikking.

Begroting:
Voor behandelingen duurder dan € 150,- krijgt u altijd een begroting van de tandarts waarop alle kosten zijn gespecificeerd. Wij behandelen u alleen als u vooraf akkoord bent gegaan met de begrote kosten.

Afspraak afzeggen:
Als u een gemaakte afspraak moet afzeggen is er niets aan de hand als u dit op tijd en telefonisch of persoonlijk aan de balie doet. Op tijd wil zeggen minimaal 1 werkdag van tevoren.
Als u zonder geldige reden niet binnen de gestelde termijn afzegt of zonder afzeggen niet verschijnt, dan zijn wij genoodzaakt kosten in rekening te brengen, namelijk voor iedere ingeplande 10 minuten het bedrag van € 20,-. Deze bedragen worden door uw verzekeraar niet vergoed.


Wij onderscheiden twee groepen patiënten:

1. Passanten
Dit zijn patiënten die door ons behandeld willen worden, maar die niet de intentie hebben om zich vast bij onze praktijk in te schrijven.

2. Nieuwe aanmeldingen
Dit zijn patiënten die nog geen tandarts hebben of een nieuwe tandarts zoeken en die zich willen inschrijven bij onze praktijk.

Passanten

Betaling:
Omdat u niet de intentie hebt om zich in te schrijven rekenen wij direct na de behandeling met u af. Bij voorkeur per pin. U ontvangt de behandelnota direct na afloop van de behandeling bij de betaling. Deze kunt u zelf indienen bij uw zorgverzekeraar.

Behandeling:
Wij behandelen uitsluitend op afspraak. Wij proberen u altijd dezelfde dag nog te laten behandelen.

Eigen tandarts:
Als u een eigen tandarts heeft dan wordt u door ons uitsluitend behandeld voor de symptomatische klachten en daarna terugverwezen naar de eigen tandarts. U ontvangt dan ten behoeve van de eigen tandarts een waarnemingsverslag.


Nieuwe aanmeldingen

Betaling:
Als u verzekerd bent voor tandheelkundige behandelingen dan hoeft u niet direct af te rekenen. De nota zal dan afhankelijk van ons contract met de verzekeraar direct naar uw verzekering worden toegezonden. Uitsluitend patiënten zonder tandartsverzekering of die hun vergoeding voor het jaar hebben verbruikt krijgen van ons direct na de behandeling een nota die ook direct moet worden voldaan, bij voorkeur per pin.

Behandeling:
Wij behandelen uitsluitend op afspraak. Bij pijnklachten proberen wij u altijd dezelfde dag nog te laten behandelen.

Intake:
Bij de eerste afspraak kijkt de tandarts naar de staat van uw gebit en zal met u worden besproken wat voor uw gebit de beste behandeling zal zijn. Afhankelijk van uw leeftijd en de conditie van uw gebit zal u het advies krijgen om uw gebit periodiek preventief te laten controleren. Dat kan zijn jaarlijks of halfjaarlijks. Dit geldt ook voor mensen met een prothese.